Problemy z więzadłami

Stawem nazywa się ruchome połączenie między składnikami zewnętrznego lub wewnętrznego szkieletu. W ciele człowieka znajduje się ich wiele, z czego największym jest staw kolanowy. Staw kolanowy jest stawem złożonym. Łączą się w nim dwie kości – kość piszczelowa oraz kość udowa. W jego składzie znajdują się także: trzeszczka w postaci rzepki i dwie łącznotkankowe łąkotki. Te ostatnie mają za zadanie dopasowywanie do siebie powierzchni stawowych podczas wykonywania ruchów. Staw kolanowy jest stawem zawiasowym, umożliwiającym kolanu zginanie i prostowanie, a w zgięciu także ruchy rotacyjne.

Więzadło poboczne piszczelowe naciągnięcie

Staw kolanowy znosić musi bardzo duże obciążenia, przez co zabezpieczony jest wieloma więzadłami. Wyróżnić można zarówno więzadła zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do tych pierwszych zalicza się: więzadła poboczne piszczelowe i strzałkowe, więzadło i troczki rzepki, więzadła podkolanowe skośne i łukowate. Do więzadeł wewnętrznych zaliczają się natomiast: więzadła krzyżowe przednie i tylne, więzadła poprzeczne, więzadła łąkotkowo-udowe przednie i tylne. W sytuacji, w której dojdzie do naciągnięcia lub zerwania więzadeł normalne poruszanie się jest znacznie utrudnione, dlatego niezbędna jest wizyta u lekarza ortopedy i najczęściej interwencja chirurgiczna.

 

Author: lectus-materace.pl